beats by dre cheap

Moje BRCKO- dan zalosti 16.06.2007.

U subotu će na Gradskom mezarju Ivici u Brčko Distriktu BiH biti obavljena kolektivna dženaza i ukop 80 civilnih žrtava rata sa ovog područja. Zajednički će se obaviti dženaza i ukop 76 bošnjačkih žrtava i 3 žrtve hrvatske nacionalnosti. U subotu će se klanjati i dženaza za ubijenog Isu Rovčanina, a ukopat će se na šehidskom mezarju u Gornjem Rahiću – rekao je Sejo Zahirović, koordinator u Udruženju za organizaciju kolektivne dženaze. Žalosno je da za većinu zločina u Brčkom do sada niko nije odgovarao i da se među nama kreću, slobodno žive i čak obavljaju odgovorne funkcije neki od inicijatora, odgovornih i počinitelja brčanskih zločina – istakla je Zumreta Džaferović, predsjednica Udruženja porodica nestalih, odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko Distrikta BiH. Sve žrtve na zajedničkoj dženazi bit će ukopane u skladu sa vjerskim propisima i u skladu sa željama njihovih porodica – istakao je Hajrudin Omerović, predstavnik Islamske zajednice Brčko Distrikta. Sa press konferencije je upućen poziv članovima porodica brčanskih žrtava i svim građanima da dostojanstveno isprate posmrtne ostatke spremne za ukop iz Komemorativnog centra Tuzla u petak u 14 sati, te da prisustvuju organiziranom dočeku tijela u Brčkom, na Gradskom mezarju Ivici istog dana u 16, 30 sati. Također je upućen poziv za prisustvo Komemoraciji za civilne žrtve rata u Brčkom koja će se održati u Domu kulture u petak u 19, 30 sati, te da dođu na zajedničku dženazu u subotu u 12, 00 na brčanskom mezarju Ivici.

Spisak identificiranih tijela Bošnjaka i Hrvata u Brčkom


1. Ahmetbašić Behader 1943
2. Ahmetović Hajrija 1924
3. Ajanović Hasan 1935
4. Arnautalić Jasmin 1970
5. Avdić Esad 1955
6. Begović Enver 1955
7. Begović Galib 1948
8. Bičo Mahmut 1954
9. Bukvić Midhat 1950
10. Bukvić Naza 1950
11. Čandić Salih 1957
12. Čaušević Rasim 1959
13. Ćelosmanović Omer 1946
14. Ćorić Mustafa 1940
15. Dedić Meliha 1947
16. Dervišević Galib 1935
17. Ferhatbegović Mirza 1956
18. Glibanović Ziba 1928
19. Glinac Mehmed 1955
20. Gluhić Nedžad 1961
21. Golić Šemsudin 1946
22. Hadžić Azem 1948
23. Hadžić Hazim 1949
24. Hadžić Suad 1956
25. Hajdarević Muhamed 1954
26. Ibrahimović Ahmet 1933
27. Jašarević Hasan 1961
28. Jemenidžić Kasim 1943
29. Kadrić Aladin 1957
30. Karagić Sead 1960
31. Karić Sead 1952
32. Kartal Kasim 1953
33. Kartal Rasim 1951
34. Kljukijević Miroslav 1942
35. Kolar Andrija 1946
36. Kolar Damir 1972
37. Kombić Sadik 1944
38. Kršo Husein 1958
39. Kršo Muradif 1960
40. Ljaljić Sadik 1932
41. Mujić Fadil 1947
42. Mujkić Osman 1932
43. Mulaosmanović Osman 1926
44. Murselović Ibrahim 1943
45. Murselović Nurdin 1948
46. Muzurović Hajrudin 1953
47. Nakić Redžo 1938
48. Nikić Ivica 1956
49. Novalić Amir 1950
50. Omerašević Avdo 1968
51. Omerašević Omer 1971
52. Omerašević Šaban 1970
53. Omerović Hamed 1952
54. Pašalić Mirsad 1949
55. Peštalić Vasvija 1901
56. Pezerović Ibrahim 1949
57. Pezerović Ševko 1938
58. Pobrić Senad 1965
59. Preljević Anis 1969
60. Puhovac Abdurahman 1930
61. Radenica Rahim 1959
62. Ribić Smail 1958
63. Rizvanović Velija 1969
64. Rizvić Ismet 1960
65. Rovčanin Iso 1944
66. Salihović Galib 1942
67. Sulejmanović Hajrudin 1953
68. Sulejmanović Kemal 1928
69. Suljević Hamdija 1923
70. Tabaković Ahmet 1928
71. Tatarević Hajrija 1932
72. Turkušić Enes 1949
73. Tursić Salih 1963
74. Tursunović Sead 1949
75. Vilić Ferid 1959
76. Zahirović Hajro 1929
77. Zahirović Mensur 1948
78. Žilić Hasija 1954
79. Žilić Hazim 1943
80. Žilić Ramiz 1949

lelly
http://lelly.blogger.ba
16/06/2007 13:22